jp

Combo Magic Cordless và kéo LS JP-602

Combo Magic Cordless và kéo LS JP-602 SIÊU TIẾT KIỆM 600.000Đ Combo Magic Cordless và kéo cắt JP 602 - Magic Cordless : 2.950.000đ - Kéo cắt JP 603 : 850.0000đ Niêm yết : 3̶.̶80̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶  chỉ còn 3.200.000đ

READ MORE
FA73

Combo kéo LS FA73 và T3226

Combo kéo cắt FA33 + kéo tỉa T3226 tiết kiệm 20% SIÊU TIẾT KIỆM 940.000đ Kích thước sản phẩm: 6.0 inches Tỷ lệ rơi tóc: 15-20%

READ MORE
FA43

Combo kéo LS FA43 và T3226

Combo kéo LS FA43 + T3226 SIÊU TIẾT KIỆM 940.000đ Kích thước sản phẩm: 6.0 inches Tỷ lệ rơi tóc: 15-20% Kiểu lưỡi: Convex thẳng Kiểu quai: Offset vênh Đỡ ngón: Cố định Bảo hành: 02 năm Phụ kiện: Bao da và bộ vệ sinh kéo chuyên nghiệp

READ MORE
CB13

Combo kéo LS CB13 và T3226

Combo kéo LS CB13 và T3226 SIÊU TIẾT KIỆM 540.000đ Kích thước sản phẩm: 6.0 inches Tỷ lệ rơi tóc: 15-20% Kiểu lưỡi: Convex thẳng Kiểu quai: Offset vênh Đỡ ngón: Cố định Bảo hành: 02 năm Phụ kiện: Bao da và bộ vệ sinh kéo chuyên nghiệp

READ MORE
CB23+T3226

Combo kéo LS CB23 và T3226

Combo kéo LS CB23 và T3226 SIÊU TIẾT KIỆM 540.000đ Kích thước sản phẩm: 6.0 inches Tỷ lệ rơi tóc: 15-20% Kiểu lưỡi: Sword thẳng Kiểu quai: Offset vênh Đỡ ngón: Cố định Bảo hành: 02 năm Phụ kiện: Bao da và bộ vệ sinh kéo chuyên nghiệp

READ MORE
FA33

Combo kéo LS FA33 + T3226

Combo kéo LS FA33 + T3226 SIÊU TIẾT KIỆM 940.000đ Kích thước sản phẩm: 6.0 inches Tỷ lệ rơi tóc: 15-20% Kiểu lưỡi: Convex thẳng Kiểu quai: Offset vênh Đỡ ngón: Cố định Bảo hành: 02 năm Phụ kiện: Bao da và bộ vệ sinh kéo chuyên nghiệp

READ MORE
CB11

Combo kéo LS CB11 và T3226

SIÊU TIẾT KIỆM 540.000đ Combo kéo cắt CB11 + kéo tỉa T3226 tiết kiệm 15% Kích thước sản phẩm: 6.0 inches Tỷ lệ rơi tóc: 15-20% Kiểu lưỡi: Convex thẳng Kiểu quai: Offset vênh Đỡ ngón: Cố định Bảo hành: 02 năm Phụ kiện: Bao da và bộ vệ sinh kéo chuyên nghiệp

READ MORE

About us

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Call Now