Tông đơ Wahl
Số 1 thế giới
Leo J.Wahl sử dụng một mô tơ điện từ để làm máy mát xa cho bác của ông J Frank.Wahl. Sau khi bán thử cho các Barber shop, ông nhận ra có thể phát triển dụng cụ cho barber với loại mô tơ này. Leo tiếp quản công việc kinh doanh của người bác. Ông bắt đầu nghiên cứu một loại tông đơ điện mới để cắt tóc.

Năm 1919, Leo J.Wahl nhận được bằng sáng chế cho phát triển tông đơ cắt tóc sử dụng mô tơ điện từ. Năm này, Tông đơ bắt đầu được sản xuất của nhà máy của hãng. Những chiếc tông đơ này là những chiếc đầu tiên sử dụng mô tơ điện cầm tay.

Cuối năm 1920, Hãng đã sản xuất và bán hàng ngàn chiếc tông đơ cho Barber trên toàn nước mỹ. Hãng tập trung làm việc trực tiếp với các Barber để tăng hiệu quả và thuận tiện của tông đơ.

Sau khi nhận được bằng sáng chế cho mẫu tông đơ mới, Tháng 2 năm 2021, Wahl mua 100% cổ phần của công ty Sản xuất và sáp nhập thành Wahl Clipper Corperation. Công ty phát triển rất nhanh và thu đạt được lợi nhuận cao và nhiều bằng sáng chế.

About us

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Call Now