Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt

Bước 1 : Sau khi bạn đã chọn được sản phẩm

Bước 2 : Ấn vào giỏ hàng kiểm tra lại các mặt hàng mình đã chọn;

Bước 3 : Ấn vào nút tiến hành thanh toán;

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin Họ và Tên, Quốc Gia, Địa Chỉ, Tỉnh/Thành Phố, Số Điện Thoại, Địa Chỉ Email);

Bước 5 : Tiếp theo chọn phương thức thanh toán bằng tiền mặt và ấn vào nút đặt hàng;

Bước 6 : Sau khi ấn vào nút đặt hàng, hệ hống sẽ xác nhận lại toàn bộ thông tin của bạn và phường thức thanh toán;

Bước 7 : Trong vòng 24h tới bạn sẽ nhận được cuộc gọi xác nhận và chỉ cần đợi nhận hàng.

Lựu ý :

  • Trong phạm vi nội thành bạn sẽ nhận được hàng trong ngày
  • Ngoại thành từ 3-5 ngày làm việc không tính ngày lễ và chủ nhật

Cách 2: Thanh Toán Bằng Chuyển Khoản

Bước 1 : Sau khi bạn đã chọn được sản phẩm

Bước 2 : Ấn vào giỏ hàng kiểm tra lại các mặt hàng mình đã chọn

Bước 3 : Ấn vào nút tiến hành thanh toán

Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán

Bước 4 : Điền đầy đủ thông tin Họ và Tên, Quốc Gia, Địa Chỉ, Tỉnh/Thành Phố, Số Điện Thoại, Địa Chỉ Email);

Bước 5 : Tiếp theo chọn phương thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Bước 6 : Sau khi ấn vào nút đặt hàng thì hệ thống sẽ hiển thị lại toàn bộ thông tin của bạn và thông tin chuyển khoản ngân hàng

Bước 7 : Trong vòng 24h tới bạn sẽ nhận được cuộc gọi xác nhận và chỉ cần đợi nhận hàng.

Lựu ý :

  • Trong phạm vi nội thành bạn sẽ nhận được hàng trong ngày
  • Ngoại thành từ 3-5 ngày làm việc không tính ngày lễ và chủ nhật

About us

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Call Now