Lịch sự kiện

Chỉ cần viết bài nhận ngay Deal shock

Tháng Mười 10 @ 8:00 sáng - 5:00 chiều

Chi cần viết bài nhận ngay Deal Shock: Chỉ cần viết bài nhận ngay Deal shock là cuộc thi diễn...

Ra mắt màu dầu Setakolor và trao đổi kinh nghiệm xử lý màu kem

Tháng Chín 30 @ 7:00 sáng - Tháng Mười 2 @ 5:00 chiều

WAHL Training - Phát triển Tài năng Barber 2019 K06 tại HCM

Tháng Bảy 29 @ 8:00 sáng - 6:00 chiều

Các chuyên gia Việt Nam và nước ngoài trực thuộc Artist của WAHL International đứng lớp chia sẻ nghệ thuật...

Phú Lộc Int - Đôi cánh ngành Tóc Việt

Thỏa Sức Sáng Tạo - Xây Dựng Tương Lai
Chúng tôi là ai?